Transparents.org:
dels compromisos a l’acció

Fa uns mesos vam emplaçar per escrit el govern i la gran banca espanyola a clarificar les seves posicions sobre el finançament governamental de la banca, sobre els paradisos fiscals i sobre els beneficis que generen als bancs els interessos del deute extern.

El 30 de març acabava el termini i no hem obtingut cap resposta ni del Govern ni dels bancs. Potser consideren que la ciutadania no ens mereixem saber què es fa amb els nostres diners?

En cas que no obtinguéssim resposta o que aquesta no fos satisfactòria decidirem prendre tres tipus de compromisos:


1. Fer objecció fiscal a favor de la transparència pública, en la propera declaració de la renda. (No volem contribuir amb els nostres diners a un estat on l’opacitat amagui interessos inconfessables, fraus i corrupcions).


2. Votar només els partits que prenguin compromisos ferms per una transparència pública. (Els partits han d’incorporar en els seus programes nous objectius i eines per a una gestió pública transparent).

3. Transferir els nostres dipòsits dels bancs especuladors i opacs cap a bancs ètics i transparents. (No podem continuar deixant que els nostres diners serveixin per a l’especulació financera i els negocis malbaratadors).

A dia d’avui, quasi 350 persones hem signat algun o altre d’aquests compromisos. Cadascú els aplicarà com cregui convenient i, si així ho considera, publicarà les seves accions a www.transparents.org.

Però, per facilitar la realització d’aquests tres compromisos organitzem les següents accions col·lectives (que detallarem a www.transparents.org):

1. Si considerem que els 40.000 Millions d’€ que el govern presta als bancs representen, a l’Estat espanyol, uns 1.000 € per habitant, proposem que en la declaració de l’IRPF que comença l’1 de maig, cadascú indiqui que ha dipositat en una banca ètica una quantitat semblant o inferior a aquesta, i que la mantindrà com a dipòsit de garantia mentre els bancs no hagin retornat els préstecs donats pel govern. (Adjuntant el rebut de la consignació).* (oferirem models de declaració “a ingressar” i “amb dret a devolució”)

2. Elaborar entre tots els signants un programa de transparència per a les properes eleccions europees (7 de juny). Abans del 10 de maig demanarem als partits que es comprometin per escrit a defensar-lo al Parlament Europeu. (Organitzarem un procés deliberatiu entre els signants per elaborar aquest programa polític de transparència. Podeu enviar les vostres propostes a transparencia(@)nova.cat abans del 18 d’abril).

3.Fer actes públics de retirada de dipòsits dels bancs i caixes, i anar a fer ingressos col·lectius a bancs ètics i transparents. (En aquelles ciutats on hi hagi oficines d’atenció al públic. Les principals iniciatives de banca ètica a l’Estat espanyol són Coop57, Triodos Bank, FIARE i Oikocredit. Més info a http://www.fets.org.)

Òbviament, continuem estenent les adhesions a la campanya amb un primer objectiu d’arribar a 1000 signants abans de l’1 de maig.

Ciutadania Activa. A 1 d’abril de 2009, 348 signants. Vegis llista a www.transparents.org

  • De les tres accions, només la primera té un cert risc i una certa complicació. Explicarem al web detingudament com fer aquesta acció i quines dificultats podem tenir a partir de l’experiència de l’objecció fiscal a les despeses militars. L’objecció fiscal a les despeses militars, que es realitza anualment des de 1984 per centenars de persones, no ha comportat mai cap sanció ni sentència desfavorable, exceptuant algun cas, on l’objector/a ha hagut de pagar la quantitat amb un petit recàrrec. S’ha aconseguit que un jutge consideri que l’objecció fiscal no és cap delicte i que no pot ser sancionada amb cap multa.
Anuncis