Per fi hem rebut amb retard les dues primeres respostes a la nostra carta enviada als bancs i caixes a data de desembre de 2008. El resultat ens sembla decebedor.

El Banc d’Espanya respon remetent-nos a tres pàgines web on ens indica que podem trobar informació que pot resultar del nostre interès.

La Caixa simplement ens adjunta amb la resposta els seu informe anual del 2007, sense ni tant sols fer esment del contingut de la nostra carta ni del compromís que els demanàvem.

A continuació adjuntem un resum d’un document que podem trobar a la web de la Caixa sobre la situació actual de crisis i el paper del govern.

Document complet aquí.

Ajuts públics en el sector bancari: rescat d’uns en perjudici d’altres?
Jordi Gual i Sandra Jódar-Rosell
Volum 13, Documents d’economia “la Caixa”

En el context actual d’incertesa extrema, hi ha poderoses raons d’eficiència que poden justificar el recurs a plans d’avals públics i recapitalitzacions preventives d’entitats solvents. Els primers permeten combatre els greus problemes d’informació asimètrica entre les entitats financeres i els seus creditors. Les segones permeten a les entitats restablir el coixí de capital desitjat sense haver de recórrer a una contracció de l’oferta de crèdit, que impediria la realització de projectes rendibles, o a una venda massiva d’actius, que podria tenir conseqüències sistèmiques. Això no obstant, les recapitalitzacions preventives presenten seriosos problemes de competència que, pel que sembla, la Comissió Europea no ha sabut contrarestar. D’una banda, aquest tipus d’ajuts públics distorsionen el risc relatiu entre entitats beneficiàries i no beneficiàries, bo i encarint el finançament a llarg termini per a aquestes últimes. De l’altra, atorguen una capacitat més gran d’implantar estratègies competitives agressives que només són rendibles a llarg termini, amb la qual cosa es distorsiona la competència en els mercats detallistas i de banca corporativa. (Document complet aquí).

Anuncis