Ahir, dia 18 de juny, va aparèixer al diari El Punt/Avui un escrit d’opinió d’en Feliu Madaula, membre del col·lectiu Ciutadania Activa, que reproduïm a continuació. També podeu llegir-ho directament al web del diari clicant aquí.

El govern de l’Estat dóna diners públics i per tant nostres, per rescatar entitats financeres en crisi, desconeixem en quines condicions i si mai els recuperarà. Governs de diferents estats de la Unió Europea creen un Fons de Rescat amb diners públics, per ara 700.000 milions d’euros, per rescatar països en crisi, perquè paguin el deute que tenen amb les entitats financeres abans que poder-los dedicar a serveis bàsics per la població. Ara 100.000 milions més per rescatar les entitats financeres en crisi.

El Banc Central Europeu ha deixat més d’un bilió d’euros als bancs, a un interès del 1% i aquests els inverteixen en deute públic al 4% i més, en lloc de dedicar-los a crèdit i a finançar l’economia productiva i les famílies, que és per al que estava pensat. Amb uns 400.000 milions d’euros haurien pogut eixugar el deute dels països en crisi i dedicar la resta a l’economia real. Als dirigents d’aquestes entitats rescatades, als del Banc d’Espanya i a polítics, no se’ls demanen comptes ni responsabilitats.

L’Estat ha dedicat més de 88.000 milions d’euros a rescatar entitats financeres en crisi des del 2008, no dóna les balances fiscals des del 2009, no paga els diners del Fons de Competitivitat ni de la disposició addicional tercera previstos per l’Estatut de Catalunya, ni ret comptes del finançament dels partits polítics des del 2006.

Mentre el govern no expliqui de manera clara, detallada i comprensible d’on surten, i com es gestionen, els ajuts governamentals als bancs i caixes, convidem els contribuents a fer una penyora fiscal. Es tracta de retenir una quantitat, del que hem de pagar en la declaració de l’IRPF i de consignar-la en una caixa de dipòsits o en una banca ètica.

Sabadell (Vallès Occidental)

Anuncis